545 ευρώ oι φόροι ανά 1.000 λίτρα diesel

Το «πράσινο» τέλος που επέβαλε η κυβέρνηση στο diesel επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις μεταφορικές επιχειρήσεις, με το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών να αναφέρει πως οι φόροι φτάνουν τα 545,6 ευρώ ανά 1.000 λίτρα diesel.

Tην μεγάλη αγανάκτησή του εξέφρασε το Συνδικάτο Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), μέσω επιστολής που έστειλε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κοινοποιώντας την επίσης στον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, για το θέμα της επιβολής «πράσινου» τέλους στο πετρέλαιο κίνησης.

Το Συνδικάτο αναφέρει πως οι ειδικοί φόροι στο πετρέλαιο ξεπερνούν ήδη τα 500 ευρώ ανά 1.000 λίτρα και ότι με το νέο τέλος αυτό, συνολική επιβάρυνση θα φτάσει τα 545,60 ευρώ ανά 1.000 λίτρα κατανάλωσης.

Η ανακοίνωσή του ΠΣΧΕΜ: «Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Ο κλάδος των ιδιοκτητών Φ.Δ.Χ . δέχτηκε με μεγάλη αγανάκτηση την πρόθεσή σας να αυξήσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης κατά 0,03 ευρώ ανά λίτρο ως επιβολή πράσινου τέλους για να αντιμετωπίσετε το έλλειμα του ειδικού λογαριασμού Α.Π.Ε.

Το συγκεκριμένο πράσινο τέλος θα επιβαρύνει όλους τους καταναλωτές ντίζελ, αλλά περισσότερο τις μεταφορικές επιχειρήσεις Φ .Δ.Χ . με 37,20 ευρώ στα 1.000 λίτρα κατανάλωσης (0,03 χ 1.000 = 30 χ 24% Φ.Π.Α. = 7,20 σύνολο 37,20 ευρώ).

Η συγκεκριμένη αύξηση έρχεται να προστεθεί στο υπάρχον υπερβολικά υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου που είναι 410,00 + Φ.Π.Α . 98,40 = 508,40 ευρώ. Η συνολική επιβάρυνση εάν επιβληθεί και το πράσινο τέλος των 37,20 ευρώ, θα φτάσει στα 545,60 ευρώ στα 1.000 λίτρα κατανάλωσης .

 

Πηγή: autotriti.gr