5w30 ή 5w40: ποιο λάδι κινητήρα αποτελεί τη βέλτιστη λύση για χρήση το χειμώνα

Η απόδοση του συστήματος λίπανσης ασκεί άμεση επιρροή στη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Για το λόγο αυτό, πλήθος οδηγών αναρωτιέται τι ιξώδες λαδιού θα πρέπει να επιλέξουν, για να διασφαλιστεί η πιο αξιόπιστη προστασία του κινητήρα πριν μπει ο χειμώνας. Πιο κάτω, θα εξετάσουμε τις ιδιότητες δυο δημοφιλέστερων τύπων λαδιού, του 5w30 και του 5w40, για να κατανοήσουμε πιο από τα δυο αποτελεί τη βέλτιστη λύση για χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

 

Τι σημαίνει η σήμανση

Ακόμη και όταν υπάρχει δριμύς παγετός, τα λάδια των οποίων η χρήση αποσκοπεί στους μήνες της χειμερινής περιόδου, θα πρέπει να κρατούν επαρκή ρευστότητα για την ψυχρή λίπανση του κινητήρα. Τα ψηφία, λοιπόν, που βρίσκονται πριν από το γράμμα W, δηλώνουν τη θερμοκρασία υπό την οποία έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει η αντλία λαδιού χωρίς προβλήματα και να περιστραφεί ο στροφαλοφόρος άξονας με ικανή ροπή για να πάρει μπροστά ο κινητήρας.

Οι κατασκευαστές κάνουν χρήση πλήθους προσθέτων για λάδια, προσπαθώντας να δημιουργήσουν γενικής χρήσης προϊόντα με μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών. Τα συγκεκριμένα πρόσθετα μειώνουν την εξάρτηση του ιξώδους από τη θερμοκρασία, αλλά ενδέχεται να ασκήσουν επιρροή σε κάποιες από τις άλλες ιδιότητες του λιπαντικού

 

Τα χαρακτηριστικά των λαδιών 5w30 και 5w40

Τα χαρακτηριστικά χαμηλής θερμοκρασίας των δυο αυτών λιπαντικών είναι όμοια. Επίσης, διατηρούν αμφότερα το βέλτιστο ιξώδες για να μπορεί να πάρει μπροστά ο κινητήρας στους -30 °C.

Και τα δυο προϊόντα διαθέτουν τα δικά τους μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Παραδείγματος χάρη, το λιπαντικό 5w40 παράγει μια πιο παχιά και ισχυρή μεμβράνη λαδιού, στεγανοποιεί με το βέλτιστο τρόπο τα κενά και απευθύνεται σε χρήση υπό μεγάλα φορτία, οπότε η χρήση του γίνεται συχνά σε δυνατά σπορ αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Παρ’ όλα αυτά, εξαιτίας της υψηλής αντίστασης εκκίνησης του κινητήρα, ενδέχεται να ασκήσει επιρροή στη δυναμική του κινητήρα. Παράλληλα, όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος θερμοκρασίας του λιπαντικού, τόσο πιο μικρή είναι η διάρκεια ζωής του.

Παράλληλα, το λιπαντικό 5w30 διαθέτει υψηλότερη δυνατότητα άντλησης μέσω του συστήματος λίπανσης και προσφέρει αποτελεσματικότερο καθαρισμό στα τμήματα του κινητήρα, επιτρέποντας την ψύξη του και την εξοικονόμηση καυσίμων. Αν, ωστόσο, υπάρξει αύξηση των διάκενων των ζευγών τριβής, με τη χρήση του συγκεκριμένου λαδιού ενδέχεται να παρουσιαστούν διαρροές.

Οι 3 κυριότερες συμβουλές για την επιλογή τους

Αν η χρήση του αυτοκινήτου πραγματοποιείται σε αστικές συνθήκες και συχνή κίνηση στους δρόμους, σε μεγάλες ταχύτητες και παράλληλα το αυτοκίνητό σας είναι παλιό, θα πρέπει να αγοράσετε λάδι με ιξώδες 5w40. Αν πάλι δείχνετε προτίμηση στη χαλαρή οδήγηση, την εξοικονόμηση καυσίμου και η φιλικότητα προς το περιβάλλον είναι σημαντική για εσάς, θα πρέπει να επιλέξετε κάποιο προϊόν με σήμανση 5w30.
Πέραν από το ιξώδες, θα πρέπει όταν επιλέγετε λιπαντικό να έχετε στο μυαλό σας και τις πιο κάτω παραμέτρους:
Σύνθεση της βάσης του λαδιού. Με κάποιους κινητήρες, είναι συμβατά αποκλειστικά τα συνθετικά λάδια, ενώ με κάποιους άλλους αποκλειστικά τα ορυκτά.
Ταξινομήσεις API και ACEA. Ακόμη και προϊόντα με όμοιο βαθμό ιξώδους SAE ενδέχεται να έχουν διαφορές με βάση την ποσότητα των προσθέτων τους, την περιεκτικότητά τους σε τέφρα και άλλες παραμέτρους. Στα συγκεκριμένα συστήματα ταξινόμησης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των πιο πάνω διαφορών.
Να θυμάστε ότι η αλλαγή των λαδιών 5w30 με λάδια 5w40 και το αντίθετο, μπορεί να γίνει αποκλειστικά όταν το επιτρέπει ο κατασκευαστής του οχήματος, γιατί στην αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να χαλάσει πρόωρα ο κινητήρας.
Γιατί η έγκριση του λαδιού κινητήρα από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου έχει τόσο μεγάλη σημασία
Ουσιαστικά, το ιξώδες του λαδιού είναι απλά μια σχετική παράμετρος. Όταν λειτουργεί ο κινητήρας, η θερμοκρασία του διαφοροποιείται συνέχεια, με αποτέλεσμα το ιξώδες του λαδιού, αλλά και το πάχος του φιλμ λαδιού που δημιουργεί, να αυξάνονται ή να μειώνονται αντίστοιχα. Όταν σχεδιάζεται κάποιος κινητήρας, οι κατασκευαστές του υπολογίζουν επακριβώς τη δυναμική των χαρακτηριστικών του λαδιού του, διαλέγοντας το βέλτιστο προϊόν με βάση τις απαιτήσεις που υπάρχουν για όλους τους τρόπους λειτουργίας του.

Παραδείγματος χάρη, όταν ο κινητήρας παίρνει μπροστά, το πάχος του φιλμ λαδιού είναι ιδιαίτερα πιο μεγάλο, από ό,τι είναι μόλις ο κινητήρας φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας. Έτσι, προκαλείται η αύξηση της τριβής ανάμεσα στα εφαπτόμενα σημεία του, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιο γρήγορη θέρμανση του κινητήρα. Με το που αυξάνεται η θερμοκρασία, μειώνεται το ιξώδες του λαδιού, οπότε επέρχεται και μείωση της δύναμης τριβής και του φορτίου που δέχεται ο κινητήρας.

Όταν το ιξώδες του λαδιού ξεπερνά την καθορισμένη από τον κατασκευαστή τιμή, ο κινητήρας δέχεται πολύ μεγαλύτερα φορτία τη στιγμή που παίρνει μπροστά. Το συγκεκριμένο γεγονός ενέχει τεράστιους κινδύνους στις απότομες αυξήσεις των σ.α.λ (στοφών ανά λεπτό) , κατά τις οποίες ο ρυθμός διάτμησης αυξάνεται απότομα, γιατί το ιξώδες του λαδιού δεν βρίσκεται στην ανάλογη θερμοκρασία και μπορεί να επιφέρει την υπερθέρμανση του κινητήρα. Επίσης, αν ο κινητήρας δουλεύει συνέχεια δεχόμενος υπερβολικά φορτία, θα επηρεαστεί η διάρκεια ζωής του. Ακόμη, εξαιτίας της συνεχιζόμενης υπερθέρμανσης, το λιπαντικό καίγεται πιο γρήγορα.

Το μειωμένο ιξώδες δεν είναι λιγότερο επικίνδυνο. Λόγω της μη ικανής αντοχής του φιλμ λαδιού, θα επέλθει ταχύτατη φθορά των ζευγών τριβής. Στις υψηλές σ.α.λ., η έλλειψη λαδιού ενδέχεται να επιφέρει ακόμη και σπάσιμο του κινητήρα, ενώ το ίδιο το λιπαντικό ενδέχεται να καεί ταχύτερα.

Συμπέρασμα

Η επιλογή των λιπαντικών θα πρέπει να γίνεται, σε κάθε περίπτωση, με βάση τις τεχνικές συστάσεις του κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Αν ο κατασκευαστής επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν λάδια με διαφορετικά ιξώδη, τότε θα πρέπει να επιλέγετε όποιο προϊόν ανταποκρίνεται με το βέλτιστο τρόπο στις συνθήκες χρήσης του οχήματος και στην κατάσταση των συγκροτημάτων και μονάδων του. Παράλληλα, ωστόσο, δεν αρκεί μόνον το σωστό ιξώδες: η σύνθεση της βάσης του λαδιού και της τάξης/κατηγορίας API και ACEA παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Διαλέξτε λάδι δίχως να βιάζεστε, αγοράστε το από τα πρατήρια Κολοκυθας και ο κινητήρας του αυτοκινήτου σας διαθέτει αξιόπιστη προστασία, όσο και αν κρατήσει ο χειμώνας.