Ανακαλύψτε περισσότερα για τη βιομηχανία λιπαντικού.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τη βιομηχανία λίπανσης.

Η αειφορία είναι ένας σημαντικός αλλά πολύ περίπλοκος τομέας. Πώς μπορείτε λοιπόν να αντιμετωπίσετε το ζήτημα και ό,τι συνεπάγεται με πρακτικό τρόπο; Ακολουθούν μερικές συμβουλές που βασίζονται σε τρεις τομείς – αγορά, χρήση λιπαντικών και απορριμμάτων – που θα σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας μέσα από τη ζούγκλα αειφορίας.

 

Αγορα

Ακόμη και στο στάδιο της αγοράς υπάρχουν μερικοί κανόνες που μπορείτε να ακολουθήσετε. Το πρώτο αφορά την αγορά των σωστών προϊόντων. Υπάρχουν αμέτρητα διαθέσιμα προϊόντα σήμερα που έχουν λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η πρώτη συμβουλή είναι να αφήσετε τον προμηθευτή σας να σας βοηθήσει να βρείτε τα σωστά. Αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε ευαίσθητες περιοχές, όπως σε εξωτερικούς χώρους όπου μια διαρροή ή διαρροή θα μπορούσε να είναι καταστροφική εάν το λιπαντικό δεν είναι βιοαποικοδομήσιμο. Επιπλέον, προϊόντα που είναι επιβλαβή για την υγεία και το περιβάλλον επηρεάζουν επίσης το εργασιακό σας περιβάλλον – έναν ακόμη λόγο για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.
Χρήση λιπαντικών – σκεφτείτε τη διάρκεια ζωής

Όταν πρόκειται για τη χρήση λιπαντικών, η βιωσιμότητα είναι ουσιαστικά το ίδιο με τη διάρκεια ζωής. Επομένως, προσπαθήστε να επιλέξετε προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όσο το δυνατόν περισσότερο. Τέτοια ποιοτικά προϊόντα μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν περισσότερες εφαρμογές, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να μειώσετε το εύρος των λιπαντικών που χρησιμοποιείτε. Επικεντρωθείτε σε προϊόντα ποιότητας μεγάλης διάρκειας ζωής και θα απολαύσετε λιγότερες αλλαγές λαδιού και λιγότερο χειρισμό και θα εξοικονομήσετε επίσης ενέργεια. Και μιλώντας για τη διάρκεια ζωής, εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας να παρακολουθείτε τον εξοπλισμό σας, για παράδειγμα με γύρους επιθεώρησης, προγράμματα λίπανσης και τακτικές αναλύσεις λαδιού για να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά καθ ‘όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.
Απόβλητα – μειώστε τον όγκο

Όταν πρόκειται για σπατάλη, η πιο σημαντική συμβουλή είναι να μειώσετε τον όγκο, για παράδειγμα επενδύοντας σε ποιοτικά προϊόντα που δεν χρειάζεται να αλλάζουν τόσο συχνά. Ένας άλλος βασικός τομέας είναι να επιλέξετε τους σωστούς προμηθευτές, οι οποίοι μπορούν να φροντίσουν τα απόβλητα με ασφαλή, φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι ο διαχωρισμός των απορριμμάτων σας στην πηγή είναι συχνά μια κερδοφόρα ιδέα. Μπορεί να είναι δυνατή η πώληση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, ή τουλάχιστον να αποφευχθεί η καταβολή κόστους για διάθεση. Και εδώ, ο καλός χειρισμός σημαίνει καλά νέα για το περιβάλλον και ενδεχομένως για τα οικονομικά σας.