Δημιουργία πάρκου στην Παραλία Πατρών

Μετα από τον καθαρισμό του πάρκου στην Παραλία Πατρών, ο όμιλος μας έκανε δωρεά την παιδική χαρά και την περίφραξη στο συγκεκριμένο σημείο.