Δωρεάν σεμινάριο για τα καύσιμα και τις δεξαμενές στο Δημόσιο ΙΕΚ Πάτρας

Έπειτα από έκλυση του Δημόσιου ΙΕΚ Πάτρας ο όμιλος Κολοκυθάς δημιούργησε και οργάνωσε ένα σεμινάριο με θέμα:

  • την διαχείριση καύσιμου,
  • τις λειτουργίες των δεξαμενών και αντλιών
  • την πυρασφάλεια
  • την εκφόρτωση καυσίμων από τα βυτία

Η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την πρακτική  εκπαίδευσης είναι απαραίτητη.