Εκπληρώσαμε την λίστα του Άι Βασίλη

Το χαμόγελο του παιδιού συγκέντρωσε μια λίστα για τον  Άι Βασίλη από τα παιδιά που μένουν στο σπίτι.

Τα πρατήρια Κολοκυθά εκπλήρωσαν την επιθυμία των παίδων αγοράζοντας και δίνοντας τα δώρα.