Κολοκυθάς - Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Αξιόπιστες υπηρεσίες, παροχές και συνεργάτες.

386/5000

Πιστοποίηση
ISO 9001

Το ISO 9001 ορίζεται ως το διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας (QMS).

Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν το πρότυπο για να δείξουν την ικανότητα να παρέχουν με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και των κανονισμών.

Η χρήση του προτύπου ISO 9001 βοηθά την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διαχείριση των διαδικασιών της επιχείρησης και κατ’ επέκταση στην συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Πιστοποιημένοι Συνεργάτες: