Φιλικά χημικά προς το περιβάλλον

Δεν υπάρχουν αμφιβολίες ότι οι επαγγελματίες με πλυντήρια αυτοκινήτων θέλουν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών τους που είναι ο καθαρισμός του αυτοκίνητου. Ωστόσο, μπορούν να ληφθούν ασφαλέστερες και υγιεινότερες εναλλακτικές λύσεις τόσο για την κοινωνία όσο και για το περιβάλλον, ώστε να παράγουν τα ίδια αποτελέσματα.

Οι βελτιώσεις στη διαδικασία επαγγελματικού καθαρισμού, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η χρήση χημικών εναλλακτικών λύσεων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον είναι πλέον απαραίτητες στην επαγγελματική βιομηχανία πλυντηρίων αυτοκινήτων.

Ορισμένοι κατασκευαστές χημικών προϊόντων έχουν αναπτύξει προϊόντα που πληρούν αυτές τις αυστηρές απαιτήσεις και είναι διαθέσιμα στην αγορά. Όλο και περισσότερα αυτοκίνητα έχουν ως στόχο να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να ελαχιστοποιούν τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, να προλαμβάνουν τη ρύπανση και να μειώνουν την κατανάλωση μη ανανεώσιμων πόρων.

 

Μείωση της σπατάλης νερου

Τα περισσότερα επαγγελματικά πλυντήρια αυτοκινήτων γνωρίζουν την εξοικονόμηση νερού που πραγματοποιούν εκ των προτέρων σε σύγκριση με το πλύσιμο στον κήπο. Σύμφωνα με μελέτες, τα επαγγελματικά πλυντήρια αυτοκινήτων χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 45 λίτρα για να πλύνουν ένα όχημα σε σύγκριση με τα 80 έως 140 λίτρα που καταναλώνονται με το πλύσιμο στο σπίτι.

Τα επαγγελματικά πλυντήρια αυτοκινήτων μειώνουν τη ρύπανση των υδάτων με διάφορους τρόπους, κυρίως με τη συλλογή των λυμάτων και την ανακύκλωση του νερού με τη χρήση μονάδων αποκατάστασης. Αυτοί οι δύο παράγοντες μειώνουν μόνη της την επιβάρυνση των υδάτινων πόρων.

 

Καλύτερη υγεία για τους εργαζόμενους και τους πελάτες

Η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον χημικών ουσιών μειώνει τα προβλήματα υγείας στους εργαζομένους – κυρίως όσον αφορά τα αναπνευστικά προβλήματα. Τα χημικά, αν και αποτελεσματικά στον καθαρισμό ενός αυτοκινήτου, μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους εργαζόμενους, το ευρύ κοινό και το περιβάλλον. Η χρήση ασφαλέστερων εξαρτημάτων μπορεί να μειώσει την έκθεση σε αυτά.

Ο όμιλος μας συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα στον χώρο του καθαρισμού και έχει επιλέξει τα καλυτέρα προϊόντα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος της κοινωνίας και του προσωπικού.

 

Επόπτης του περιβάλλοντος

Σύμφωνα με έρευνες, η χρήση πράσινων χημικών ουσιών ωφελεί το περιβάλλον με πολλούς τρόπους, όπως:

  • Πολλές χημικές ουσίες απελευθερώνονται στο περιβάλλον, είτε σκόπιμα, είτε ακούσια είτε μέσω διάθεσης, αλλά σε αντίθεση με άλλα χημικά, οι πράσινες χημικές ουσίες υποβαθμίζονται σε αβλαβή υποπροϊόντα ή ανακτώνται για περαιτέρω χρήση.
  • Τα φυτά και τα ζώα υποφέρουν λιγότερο από την έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες στο φυσικό τους περιβάλλον.
  • Υπάρχει χαμηλότερο δυναμικό για την υπερθέρμανση του πλανήτη, την εξάντληση του όζοντος και τη δημιουργία νέφους.
  • Υπάρχει λιγότερη χημική αναστάτωση στα οικοσυστήματα μας.
  • Χρησιμοποιούμε λιγότερους χώρους υγειονομικής ταφής, ειδικά χώρους υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων.

 

Αυτές είναι οι λειτουργίες που ο Όμιλος μας υλοποιεί, διαλέγοντας τα  eco-friendly χημικα, με προσανατολισμό την προστασία του περιβάλλοντος