Γαλλία : Υποχρεωτική αυτοκόλλητη σήμανση προειδοποίησης στα βαρέα οχήματα

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, όλα τα βαρέα οχήματα (φορτηγά οχήματα και επιβατικά οχήματα) θα πρέπει να τοποθετήσουν μια αυτοκόλλητη σήμανση στο όχημά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή από τις πλευρές και το πίσω μέρος του οχήματος. Σύντομα θα δημοσιευθεί διάταγμα που θα καθορίζει τους όρους τοποθέτησης και το μοντέλο των σημείων τυφλών σημείων σε αυτά τα οχήματα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για βαρέα οχήματα με συνολικό επιτρεπόμενο βάρος φορτίου άνω των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε κράτος άλλο από τη Γαλλία. Το διάταγμα εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του γεωργικά και δασικά οχήματα, αφενός, και οχήματα χειμερινής εξυπηρέτησης και αφετέρου οχήματα παρέμβασης των υπηρεσιών που διαχειρίζονται αυτοκινητόδρομους ή διπλούς αυτοκινητόδρομους.

Σας ενημερώνουμε ότι θα ισχύει επίσης περίοδο ανοχής 12 μηνών, για όλα αυτά τα βαρέα οχήματα HGV, που είναι εξοπλισμένα με τέτοια αυτοκόλλητα και δεν έχουν πλήρως συμμορφωθεί με τις νέες γαλλικές απαιτήσεις, και τα οποία έχουν τοποθετηθεί με ορατό τρόπο στις πλευρές και στο πίσω μέρος του οχήματος.

 

Πηγή: www.youtruck.gr