Γιατί να εφαρμόσω ISO 9001 στην επιχείρησή μου;

Το ISO 9001:2015 είναι το πλέον διαδεδομένο Πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, σε κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, ανεξάρτητα από το προϊόν ή την υπηρεσία που παράγει και τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

Η υιοθέτηση του έχει σκοπό να θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση, προκειμένου να οργανωθεί σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, με το βέλτιστο τρόπο.

Η εφαρμογή του Προτύπου, το οποίο έχει εκπονηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), μπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη και όλων των ενδιαφερόμενων μερών μιας επιχείρησης, αγγίζοντας κάθε πτυχή – από τις πωλήσεις, τις λειτουργίες και την παραγωγή μέχρι την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση πελατών. Είναι σημαντικό πως, μέσω του ISO 9001:2015, παρέχεται μια σαφής και παγκοσμίως αναγνωρίσιμη μέθοδος μέτρησης της απόδοσής.

Μια επιχείρηση που εφαρμόζει ISO 9001:2015 θα επιτύχει – μεταξύ άλλων – βελτίωση της απόδοσης και των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αναβάθμιση των διεργασιών, κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και των προμηθευτών, αύξηση της παραγωγικότητας, δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αύξηση του μεριδίου αγοράς, προσέλκυση νέων πελατών, μείωση του λειτουργικού κόστους και εξοικονόμηση πόρων, αποτροπή και πρόληψη λαθών και αστοχιών, ενίσχυση της φήμης και βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της.

 

Τα πρατήρια Κολοκυθά ολοκλήρωσαν την διαδικασία και λάβανε το ISO 9001:2015. Πλέον είναι αναγνωρισμένη η ποιότητα στις διαδικασίες μας, τα προϊοντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε καθημερινά σε εκατοντάδες πελάτες που μας επισκέπτονται.