Η ψηφιοποίηση και ο αυτοματισμός θα μειώσουν κατά το ήμισυ το κόστος των Logistics

Ο αυτοματισμός των διαδικασιών και των οχημάτων θα μειώσουν το κόστος των Logistics και των μεταφορών κατά 47% μέχρι το 2031, σύμφωνα με έρευνα της Strategy & PwC.

 

Η ψηφιοποίηση και ο αυτοματισμός θα μειώσουν κατά το ήμισυ το κόστος των Logistics

Επιπλέον, θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη στην αποδοτικότητα. Τα αυτόνομα φορτηγά, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν έως και στο 78% των διαδρομών έως το 2030, δεν υπόκεινται σε χρόνους οδήγησης και περιόδους ανάπαυσης. Επιπλέον, οι χρόνοι αναμονής μεταξύ των ταξιδιών θα μειωθούν με τη χρήση αλγορίθμων. “Σε λίγα χρόνια, οι τομείς των επαγγελματικών οχημάτων και των Logistics  θα συγχωνευθούν. Στόχος, ένα οικοσύστημα το οποίο θα διαχειρίζεται ψηφιακά και αποτελεσματικά. Τα ρομπότ χρησιμοποιούνται ήδη σε κέντρα διανομής, σε ηλεκτρικά οχήματα και εφαρμόζονται σε logistics ” λέει ο Gerhard Nowak, Strategy & Partner για τη Γερμανία.

Προσθέτει ότι “η ανάλυση PwC δείχνει ότι μια σταθερά ψηφιοποιημένη αλυσίδα εφοδιασμού εξοικονομεί διοικητικά έξοδα. Επιπλεον μειώνει τα αποθέματα και μειώνει το κόστος ασφάλισης. Συνολικά θα υπάρξει εξοικονόμιση έως 41% μέχρι το 2030, σε σύγκριση με τις τρέχουσες αλυσίδες εφοδιασμού ».

Η παράδοση των προϊόντων σε πρώτο επίπεδο θα καταστεί αποτελεσματικότερη τα επόμενα χρόνια, ιδίως υπό το πρίσμα της αυτόματης κατανομής φορτίου στο φορτηγό και των λύσεων πλατφόρμας που αντικαθιστούν τις χειρωνακτικές εργασίες. Αντιπροσωπεύοντας πιθανή εξοικονόμηση της τάξεως του 45% μέχρι το 2030, σύμφωνα με μελέτη.

Για τις παραδόσεις στο τελικό στάδιο:

  • η ανάλυση αναζήτησης μέσω μιας βάσης δεδομένων,
  • οι αυτοματοποιημένες παραδόσεις (π.χ. μέσω drones)
  • η μειωμένη διοικητική επιβάρυνση

θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος κατά 51%, σύμφωνα με τη μελέτη Global Truck Study 2018.

 

Πηγή:
Transportes & Negócios