Ιταλία: Χαλάρωση της εφαρμογής του Green Pass για τους ξένους μεταφορείς

Το Υπουργείο Μεταφορών της Ιταλίας δημοσίευσε διευκρινιστική εγκύκλιο  σχετικά με την εφαρμογή του νέου μέτρου για το Green Pass που θα ισχύσει από σήμερα, 15.10.2021, στην Ιταλία.

Η διευκρίνηση αφορά τους μεταφορείς που έρχονται από το εξωτερικό και οι οποίοι δεν διαθέτουν Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τον Covid19 (Green Pass), οι οποίοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στους χώρους φόρτωσης/εκφόρτωσης των εγκαταστάσεων των Ιταλικών επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση ότι η διαδικασία φορτοεκφόρτωσης των εμπορευμάτων θα διεκπεραιώνεται από το προσωπικό της εταιρείας και οι οδηγοί (που δεν διαθέτουν Green Pass) δεν θα συμμετέχουν σε αυτή.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται η εξακολούθηση της υποχρέωσης της υποβολής ηλεκτρονικής φόρμας  Passenger Locator Form (PLF) πριν την άφιξη στην Ιταλία.
Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις που αφορούν το Green Pass συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά..

Πηγη: youtruck.gr