Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα: Τι να προσέξω στη μεταβίβαση;

Αγοράζοντας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, για τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου σας. Εκεί καθορίζεται το ποσό του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου και θα σας δοθεί ο αριθμός του ειδικού λογαριασμού κατάθεσης του συνολικού ποσού.

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η κατάθεση στην τράπεζα, στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός λογαριασμός από την αρμόδια Νομαρχία, το τέλος άδειας και το τέλος μεταβίβασης του αυτοκινήτου.

Αν αγοράζετε αυτοκίνητο απο την εταιρεία μας Kolokithas Tootoo, τότε την διαδικασια την τρέχουμε εμείς. Αν όμως γίνεται απο ιδιώτη σε ιδιώτη, τοτε χρειάζεστε τα ακόλουθα δικαιολογιτικά:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

  • Επικυρωμένα αντίγραφα δελτίων ταυτότητας πωλητή και αγοραστή.
  • Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) εφόσον ο πωλητής χρωστά το αυτοκίνητο κι αυτό αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας (άρση παρακράτησης κυριότητας).
  • Αίτηση μεταβίβασης και έκδοσης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.
  • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Τέλος μεταβίβασης και τέλος άδειας κυκλοφορίας.
  • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη.
  • Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου εφόσον υποχρεούται να διαθέτει.
  • Βεβαίωση ΔΟΥ πληρωμής των τελών κυκλοφορίας προηγούμενων ετών.