Μεταβίβαση αυτοκινήτου. Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε.

Μεταβίβαση είναι η διαδικασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί για την αγορά ή πώληση κάποιου οχήματος. Οι ενδιαφερόμενοι (πωλητής- αγοραστής), είτε τα νομίμως εξουσιοδοτημένα ή πληρεξούσια πρόσωπα, προσέρχονται στην πλησιέστερη Περιφέρεια ή στα ΚΕΠ για να αιτηθούν τη μεταβίβαση επιβατικού αυτοκινήτου.

Απαιτούμενα παράβολα

  1. Τέλος αδείας 75€
  2. Τέλος μεταβίβασης

Δικαιολογητικά

  1. Άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. οχήματος (πρωτότυπη και φωτοτυπία)
  2. Ισχύον ΚΤΕΟ (δελτίο τεχνικού ελέγχου), εφόσον υποχρεούται να διαθέτει το όχημα. (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
  3. Αίτηση Μεταβίβασης Οχήματος
  4. Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) εάν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο (δηλ. το είχε αγοράσει με δόσεις)
  5. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο, πωλητή και αγοραστή
  6. ΑΦΜ αγοραστή
  7. Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους αδείας του οχήματος. Στην αιτιολογία μην ξεχάσετε να αναγράψετε την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.
  8. Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας

Καλές βόλτες!