Νέα συνεργασια με την LAV STAR

Ο ομιλος Καύσιμα Κολοκυθας ξεκίνησε νεα συνεργασία με την LAV STAR χρησιμοποιώντας τα αντιψυκτικά της

Στα πρατήρια μας θα βρείτε τα:

  • FLU – ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ – ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ -15 C

Έτοιμο αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκουριακό υγρό για κλειστά κυκλώματα ψύξης. Από συμπυκνωμένο υγρό κυκλώματος ψύξης σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο BS6580.2010. To προϊόν δεν περιέχει βόρακα, νιτρώδη, αμίνες, φωσφορικά άλατα. Είναι κατάλληλο και για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες .

Οδηγίες χρήσης: Αδειάζετε το κύκλωμα ψύξης του οχήματος και το καθαρίζετε καλά. Γεμίζετε το κύκλωμα και κάνετε εξαέρωση ώστε να απομακρυνθεί καλά ο αέρας από το κύκλωμα. Συνιστάται η διαδικασία να γίνεται από έμπειρα συνεργεία ή αντιπροσωπείες και με τον κινητήρα παγωμένο.

Προσοχή! Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα γιατί υπάρχει κίνδυνος μη συμβατότητας.

  • G12 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ -18 C

Το LAV STAR G12 -18 C είναι ετοιμο αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκουριακό υγρό για κλειστά κυκλώματα ψύξης.Από συμπυκνωμένο υγρό κυκλώματος ψύξης σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο BS6580.2010. To προϊόν δεν περιέχει βόρακα, νιτρώδη, αμίνες, φωσφορικά άλατα.

Οδηγίες χρήσης:Αδειάζετε το κύκλωμα ψύξης του οχήματος και το καθαρίζετε καλά. Γεμίζετε το κύκλωμα και κάνετε εξαέρωση ώστε να απομακρυνθεί καλά ο αέρας από το κύκλωμα.Συνιστάται η διαδικασία να γίνεται από έμπειρα συνεργεία ή αντιπροσωπείες και με τον κινητήρα παγωμένο.

Προσοχή! Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα γιατί υπάρχει κίνδυνος μη συμβατότητας.