Νέοι ορίζοντες!

Νέοι ορίζοντες για τον όμιλο μας!

Βλέποντας τα δεδομένα του εμπορίου να αλλάζουν και να μεταναστεύουν προς την κεντρική Ευρώπη , ο όμιλος Κολοκυθάς ενσαρκώνεται σε μια επίλεκτη ομάδα με σκοπό την συλλογή πληροφοριών , ένδειξη ενδιαφέροντος και τέλος δημιουργία μιας νέας επένδυσης για την διευκόλυνση των πελατών της στο εξωτερικό! Στις 24 /10 /17 τα στελέχη του ομίλου βρέθηκε στο Salzburg όπου αναπτύχθηκε μια άκρως ενδιαφέρον συνάντηση και μια νέα συνεργασία!

Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε τις εξελίξεις!