Οι ενδομεταφορές, οι χρόνοι ανάπαυσης της καμπίνας και οι νόμοι ταχογράφου διαιρούν την Ευρώπη

Η πρόταση της Αυστριακής Προεδρίας της ΕΕ να «ξεπεράσει» τη συζήτηση δεν έχει δημιουργήσει συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία μπορούν να χωριστούν σε τρείς παρατάξεις: κεντρικές χώρες, περιφερειακές και ανατολικές χώρες.

Οι ενδομεταφορές, οι χρόνοι ανάπαυσης της καμπίνας και οι νόμοι ταχογράφου διαιρούν την Ευρώπη

Η Ευρώπη αδυνατεί ολοένα και περισσότερο να καταλήξει σε συναίνεση όσον αφορά την εφαρμογή μιας πραγματικής κοινής πολιτικής μεταφορών. Μετά από ένα χρόνο συζητήσεων σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την κινητικότητα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει προς το σκοπό αυτό απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον περασμένο Ιούνιο λόγω διαφωνιών μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλευτικών ομάδων που εκπροσωπούν τα εθνικά τους συμφέροντα.

Από τότε οι αυστριακές αρχές, σημερινό μέλος της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπάθησαν να επιλύσουν την κατάσταση. Η τελευταία πρωτοβουλία στις αρχές Οκτωβρίου του 2018 προσπάθησε να βρει μια συναίνεση όσον αφορά τους εκτοπισμένους εργαζόμενους, τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, τις ενδομεταφορές και την υποχρεωτική εισαγωγή του νέου ευφυούς ψηφιακού ταχογράφου.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις του Fenadismer * από τις πηγές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η αυστριακή πρόταση,πέρα από την επίλυση της κατάστασης, οδήγησε σε μια νέα αντιπαράθεση μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία φαίνεται ότι έχουν σχηματίσει τρείς παρατάξεις σε σχέση με τα εκπροσωπούμενα εθνικά συμφέροντα. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, δημιουργήθηκε μια ομάδα κεντρικών και περιφερειακών χωρών. Μια άλλη ομάδα αποτελείται από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και ένα τρίτο από τις δυτικές χώρες.

Είναι δύσκολο να επιτευχθεί συναίνεση δεδομένου ότι κάθε χώρα, ανάλογα με τα προς διαπραγμάτευση ζητήματα, μεταβάλλει τις θέσεις της υπεράσπισης. Οι χώρες είναι σε θέση να αλλάζουν παρατάξεις χωρίς να βλέπουν καμία αντίφαση. Για παράδειγμα, η πρόταση να περιοριστεί η πραγματοποίηση μιας νέας περιόδου ενδομεταφορών, 14 ημέρες θα πρέπει να έχουν περάσει από τις τελευταίες ενδομεταφορές, αντιτίθενται κυρίως στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο. Η ίδια διαμάχη εγείρει την απαγόρευση των συνήθων εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης που λαμβάνουν χώρα στο όχημα, όπου οι δυτικές χώρες δεν θα κάνουν εξαίρεση ακόμη και αν το όχημα είναι σταθμευμένο σε ασφαλές, εξοπλισμένο χώρο στάθμευσης.

Όπου φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη συναίνεση είναι στην εισαγωγή του νέου έξυπνου ταχογράφου από το 2024, στον οποίο αντιτίθενται τόσο οι κεντρικές όσο και οι περιφερειακές χώρες και εκείνες της Ανατολής, εάν αυτό είναι υποχρεωτικό για όλα τα οχήματα από την ημερομηνία αυτή. Σε αντίθεση με τις δυτικές χώρες που τάσσονται υπέρ αυτού του κανονισμού.

Φαίνεται προφανές ότι οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν χωρίς συμφωνία, οπότε θα υποχωρήσει στη ρουμανική προεδρία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 για να δημιουργήσει μια νέα ώθηση για συμφωνία σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ευρωπαϊκή κινητικότητα.

*Fenadismer (National Federation of Transport Associations of Spain), είναι μια ομάδα αντιπροσωπευτικών μικρών και μεσαίων εταιρειών μεταφορών, δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει ενεργά τα προβλήματα στον τομέα.