Ολοκλήρωση σεμιναρίου πυρασφάλειας.

Την Πέμπτη 24/09/2020 ολοκληρώσαμε σε όλο το προσωπικό και σε 7 εθελοντές  που θέλανε να το παρακολουθήσουν.

Το σεμινάριο είχε τις έξης ενότητες:

  • καταπολέμηση φωτιάς
  • χρήση πυροσβεστήρα
  • χρήση πυροσβεστικών μέσων
  • ενέργειες σε περίπτωση συμβάντος μέσα στο πρατήριο

Το γεγονός ότι ήρθαμε σε  επαφή με πυροσβέστες οι οποίοι μας δίδαξαν και μας λύσανε τις απορίες ήταν μια μοναδική εμπειρία.