Κατηγορία
Αντιβακτηριακά

Voulis Biosolve

Διασκορπιστής μυκητολάσπης Bio-diesel 1:2.000 lit.

Το προϊόν περιέχει σταθεροποιητές και διασκορπιστές σε ένα ενιαίο πακέτο βελτίωσης ποιότητας του bio-diesel. Ενισχύει σημαντικά την αποθηκευτική σταθερότητα τόσο του bio-diesel B100 (FAME) όσο και των προσμίξεων του με ορυκτό diesel. Οι προηγμένης τεχνολογίας διασκορπιστές που περιέχουν, δρουν διαλυτικά στο Gel που συγκρατεί ομογενοποιημένη την μηκυτολάσπη. Το gel που παράγουν οι μύκητες των πετρελαίων (που με την παρουσία bio-diesel αυξάνονται αλματωδώς), χάνει την συγκολλητική του ουσία στην ισχυρή παρουσία τους προϊόντος και αυτοδιαλύεται, αποτρέποντας έτσι το μπλοκάρισμα των φίλτρων και αγωγών. Ταυτόχρονα παρέχει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία.