Κατηγορία
Σπρέι

Voulis Chain

Ειδικό σπρέι λίπανσης αλυσίδων. Προσκολλάται στην αλυσίδα και δεν εκτοξεύει λιπαντικό κατά την λειτουργία της. Προληπτικό σκουριάς.