Κατηγορία
Σπρέι

Voulis Electronic

Σπρέι κατάλληλο για καθαρισμό ηλεκτρικών (φώτα-διακόπτες κ.λ.π.) και ηλεκτρονικών (πλακέτες κ.λ.π.) επαφών από επικαθίσεις και σκουριά.