Κατηγορία
Ενισχυτικά Καθαριστικά Καυσίμων

Top Mag Ενισχυτικό Καυσίμων

Τοποθετείται πάντα μαζί με το καύσιμο σε αναλογία 200ml σε 40-60lit. καυσίμου.

Δυνατό ενισχυτικό οκτανίων. Με τροποποιητές τριβής (Friction – Modifier). Μειώνει την τριβή των εμβόλων στο ελάχιστο λόγω πρόσθετου ειδικού λιπαντικού για μεγαλύτερη άμεση επιτάχυνση. Καθαρίζει και αποτρέπει επικαθήσεις από σύστημα ψεκασμού καυσίμου, καρμπυρατέρ, βαλβίδες, μπεκ, μπουζί και τον θάλαμο καύσης. Διασφαλίζει την μέγιστη απόδοση του κινητήρα. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμων. Προστατεύει από τη διάβρωση. Προστατεύει τον καταλύτη. Μειώνει τους θορύβους και το κροτάλισμα του κινητήρα. Οδηγεί σε μία φιλική προς το περιβάλλον καύση και μείωση των ρύπων. Αυξάνει την ρευστότητα του καυσίμου έως και τους –250C.