Κατηγορία
Γράσα

Grease Ca2

Γράσο βάσεως ασβεστίου με εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην απόπλυση με νερό. Κατάλληλο για την γενική λίπανση των αυτοκινήτων.