Κατηγορία
Υποβοήθηση Υγραερίου

Voulis ProBenz

250 ml σε 100 lt βενζίνης.

Καθαρίζει αποτελεσματικά όλο το σύστημα τροφοδοσίας και τον θάλαμο καύσης των κινητήρων βενζίνης. Λειτουργεί ως αντικροτικό βαλβίδων αποτρέποντας το κλότσημα της μηχανής, ενώ προστατευεί έδρες και βαλβίδες από τριβή, εναποθέσεις και διάβρωση. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε αυτοκίνητα με διπλό σύστημα -βενζίνης και LPG ή CNG- εξασφαλίζοντας την βέλτιστη απόδοση.