Κατηγορία
Για Κινητήρα Φορτηγού

Fuchs Titan Unimax Plus MC SAE 10W-40

Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης, λάδι κινητήρα για οικονομίας καυσίμου με βάση τη σύνθεση MC για όλα τα επαγγελματικά οχήματα, τον εξοπλισμό εκτός δρόμου και τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ουσιαστικές ευκαιρίες εξορθολογισμού για μικτούς στόλους. Παράταση των διαστημάτων αποστράγγισης είναι δυνατή με ορισμένους κατασκευαστές. Καλή αρχική εκκίνηση και χαμηλότερη κατανάλωση λαδιού.