Κατηγορία
Για Κινητήρα Φορτηγού

Fuchs Titan Universal HD SAE 15W-40

Λάδι κινητήρα υψηλής απόδοσης για μικτούς στόλους που λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες. Καλή απόδοση σε κινητήρες ντίζελ κανονικής αναρρόφησης και υπερσυμπιεστή.