Κατηγορία
Αντιβακτηριακά

Top Mag Diesel Plus

Τοποθετείται πάντα μαζί με το καύσιμο σε αναλογία 1:1000.

 

 • Ισχυρή αντιβακτηριακή προστασία κατά της μυκητολάσπης.
 • Βελτιωτικό κετανίων (αύξηση 3 έως 4 μονάδες).
 • Για πετρέλαιο με περιεκτικότητα σε Bio-Diesel έως 20%.
 • Περιέχει αντιβακτηριακά πρόσθετα κατά βακτηρίων και μυκητών στο πετρέλαιο.
 • Καθαρίζει τα μπέκ ψεκασμού και την πόμπα υψηλής πίεσης.
 • Μειώνει την κατανάλωση καυσίμων.
 • Περιέχει σταθεροποιητές καυσίμου.
 • Προσφέρει καθαρή καύση και μείωση των εκπομπών καυσαερίου.
 • Προσφέρει εύκολη εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
 • Αυξάνει την ισχύ του κινητήρα.
 • Σταματά το κάπνισμα του κινητήρα.
 • Δεν αφήνει κατάλοιπα.
 • Καθαρίζει και διατηρεί καθαρό το κύκλωμα καυσίμου.
 • Προστατεύει από την διάβρωση το ρεζερβουάρ και το χώρο καύσης στο εσωτερικό του κινητήρα.
 • Ανακουφίζει το φίλτρο σωματιδίων αιθάλης (DPF).
 • Άμεσα αποτελέσματα.