Κατηγορία
Υποβοήθηση Υγραερίου

Voulis Valver

500 ml επαρκούν για 500 lit καυσίμου.

Προϊόν που απάγει θερμότητα και παρέχει προστασία στην άνω περιοχή του κυλίνδρου, στις βαλβίδες και στις έδρες των βαλβίδων. Είναι ιδιαίτερα προστατευτικό στους κινητήρες υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), που λόγω της ξηρής καύσης τους το καθιστούν απαραίτητο.