Κατηγορία
Για Κινητήρα Αυτοκινήτου

Aegean Velox Super 15W-50

Πολύτυπο ενισχυμένο λιπαντικό κατάλληλο για την λίπανση όλων των τύπων των καταλυτικών και ατμοσφαιρικών κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου συμπεριλαμβανομένων (turbo) και injection.