Κατηγορία
Αντιβακτηριακά

Voulis Βio Diesel Packet

Πακέτο βελτιωτικών bio-diesel 1:2.000 lit.

Υψηλής τεχνολογίας πακέτο για βελτίωση όλων των τύπων πετρελαίου, bio-diesel και των μίξεων τους, με άριστη εφαρμογή τόσο σε ID (άμεσης έγχυσης) μηχανές όσο και σε IDI (έμμεσης εγχυσης) μηχανές.

Περιέχει:

 • προηγμένης τεχνολογίας διασκορπιστές για τη μηκυτολάσπη,
 • αντιαφριστικο,
 • προστατευτικό από επικαθίσεις,
 • αντιοξειδωτικούς και αντιδιαβρωτικούς αναστολείς,
 • άριστο διασπορέα νερού,
 • ενεργοποιητές τέλειας καύσης / βέλτιστης απόδοσης.

Προσφέρει:

 • δραστική αποτροπή συσσώρευσης μηκυτολάσπης,
 • σχεδόν μηδενικό αφρισμό,
 • καθαρές δεξαμενές και ντεπόζιτα,
 • καθαρά μπεκ από επικαθίσεις,
 • βέλτιστη απόδοση,
 • εξαιρετική εκκίνηση,
 • μείωση κατανάλωσης.