Κατηγορία
Για Οδοντωτούς Τροχούς

Aegean Vito Gear SAE 90W

Για οποιοδήποτε υπερενισχυμένο λιπαντικό οδοντωτών τροχών με πρόσθετα υψηλών πιέσεων, παρακαλώ επικοινωνήστε στο 2610 524 111.

Διαθέτουμε 80W-90, 85W-140, 75W-90 σε όλες τις συσκευασίες.