Σεμιναριο λιπαντικων Aegean oil

Στις 19/10/2016 ο όμιλος Aegean oil θα διεξήγαγε ιδιωτικό σεμινάριο, στα γραφεία της στο Ασπρόπυργο ,με σκοπό την ενημέρωση και εξειδίκευση του προσωπικού μας, πάνω στην χρήση των λιπαντικών του αυτοκίνητου. Ο όμιλος Καύσιμα Κολοκυθας έστειλε επίλεκτη ομάδα, συνοδευόμενη από στελέχη του ομίλου επιδιώκοντας την περισυλλογή σημαντικών στοιχείων οπού αφορούν τα λιπαντικά της Aegean. Ο κ. Παπαδόπουλος (επιθεωρητής των ιδιωτικών καταστημάτων της Αιγαίον) και ο Κ. Μπουνζικας ( υπεύθυνος πωλήσεων λιπαντικών ) μας υποδέχθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο οπού εκεί διεξάχθηκε το σεμινάριο το οποίο είχε ισχύ 6 ωρών.

Τα μέλη του σεμιναρίου  ενημερωθήκαν αναλυτικά  τόσο για πως είναι σε πρωτογενή μορφή τα ορυκτέλαια  όσο και για το τελικό τους στάδιο ενώ παράλληλα εστίασαν το ενδιαφέρον τους στον διαχωρισμό των λιπαντικών ανάλογα με τις προδιάγραφες του κινητήρα και με τις θερμοκρασίες στις οποίες τα αυτοκίνητα αυτά συνηθίζουν να κινούνται. Όταν η ενημέρωση γύρω από το τεχνικό κομμάτι έλαβε τέλος , ακολουθήσε ο τρόπος προσεγγίσεις και επαφής του προϊόντος με τον τελικό καταναλωτή , πράγμα που θεμελίωσε την αξία του σεμιναρίου. Η επίλεκτη ομάδα με τον ερχομό της στην έδρα της μεταβίβασε τις πληροφορίες στους συνάδελφους της , με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητα τους και σαν απώτερο σκοπό τη αύξηση των πωλήσεων πάνω στο συγκεκριμένο στοιχείο.

Ο όμιλος Καύσιμα Κολοκυθας ευχαριστεί την Αιγαίον oil για της υπηρεσίες της και προσπαθεί περισσότερο για την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της