Σταθεροποιητές καυσίμου

Τα καύσιμα (ιδίως το πετρέλαιο) μπορεί να αποθηκευτεί για παρατεταμένες περιόδους, και είναι πρωταρχικής σημασίας το καύσιμο να παραμένει κατάλληλο και ισχυρό για χρήση όλο αυτό το διάστημα. Το καύσιμο (κυρίως το πετρέλαιο) είναι δυνητικά επιρρεπές σε υπεροξείδωση.

Παρατεταμένη αποθήκευση δημιουργεί εκτός από γήρανση του καυσίμου και ιζήματα που μπορούν να προκαλέσουν οξείδωση, μπλοκάρισμα του φίλτρου, με επιπτώσεις στη λειτουργικότητα του οχήματος.

Ειδικοί σταθεροποιητές σταθεροποιούν ποιοτικά το καύσιμο για μακρό χρονικό διάστημα αποτρέπουν την λεγόμενη γήρανση (σταδιακή αποδυνάμωση), προλαμβάνουν το σχηματισμό του ιζήματος, και εγγυώνται ένα ασφαλές και ισχυρό καύσιμο μετά από καιρό.

Ο σταθεροποιητής είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για δεξαμενές μακροχρόνιας αποθήκευσης. Ενώ για την after market αγορά ιδιαίτερα χρήσιμο για μηχανές μηχανές μακροχρόνιας παύσης, όπως θαλάσσης, στρατιωτικά και γενικά εποχιακά οχήματα.185