Σύστημα Εισροών-Εκροών σε όλα μας τα πρατήρια!

Το πρατήριο μας στην Πατρών Πύργου 1 είναι το πρώτο στην Ελλάδα που λειτουργεί εφαρμόζοντας σύστημα εισροών-εκροών από το 1993.

Πάτρα, 14 Νοεμβρίου 1993

Τα πρατήρια Κολοκυθάς, πιστά στο όραμά της για παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της, προχώρησε στην εισαγωγή συστήματος εισροών -εκροών στις εγκαταστάσεις, το οποίο αποτελείται από ειδικό λογισμικό και εξοπλισμό μέσω των οποίων καταγράφεται σε κάθε δεξαμενή, ανά πάσα στιγμή και με απόλυτη ακρίβεια, η στάθμη, η θερμοκρασία και η πυκνότητα του καυσίμου, ενώ μέσω μετρητών ακριβείας στις νησίδες φόρτωσης καταγράφεται και πιστοποιείται συνεχώς η παραδιδόμενη ποσότητα καυσίμων.

Το σύστημα εισροών-εκροών αποθηκεύει όλα τα στοιχεία φορτώσεων (ποσότητες, θερμοκρασίες κλπ.) σε ειδικά ηλεκτρονικά μέσα τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορούν να ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Τα πρατήρια Κολοκυθάς προχώρησαν σε αυτήν την επένδυση είκοσι χρόνια πριν από αυτό που ορίζει ο νόμος κάνοντας πράξη την πάγια δέσμευσή της για πλήρη ποσοτική και ποιοτική διασφάλιση του πελάτη. Με την εισαγωγή του συστήματος αυτού στις εγκαταστάσεις της κλείνει ο κύκλος ελέγχου από τη δεξαμενή μέχρι και την αντλία. Έτσι, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι ο πελάτης είναι απολύτως βέβαιος για το προϊόν που παίρνει.