Τι ειναι τα ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΥΣΙΜΑ;

Τι είναι: Τα ηλεκτροκαύσιμα είναι μια κατηγορία καυσίμου που παράγεται με ηλεκτρολυτική επεξεργασία του νερού προκειμένου να παραχθούν χημικά δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία καυσίμου τύπου ντίζελ, με πολλές ίδιες ιδιότητες. Η τεχνολογία παραγωγής ηλεκτροκαυσίμων βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο αλλά έχει μέλλον εάν μπορεί να εξασφαλιστεί πηγή φθηνής, ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Η βασική πρώτη ύλη – το νερό – είναι άφθονη.
  • Εάν η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται προέρχε ται από ανανεώσιμη πηγή, τότε το καύσιμο που προκύπτει θα είναι ουδέτερο από άνθρακα.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα ως άμεση αντικατάσταση του ντίζελ.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Για ελάχιστες κλιματικές επιπτώσεις, η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές πηγή.
  • Χωρίς πρόσβαση σε φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, η διαδικασία παραγωγής είναι πιθανό να είναι ακριβή και άρα ασύμφορη.
  • Οι εκπομπές NOx και σωματιδίων δεν μειώνονται, έτσι τα ηλεκτροκαύσιμα δεν προσφέρουν τίποτα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.