Τι ειναι το ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΝΤΙΖΕΛ;

Τι είναι: Παράγεται από αέριο, το οποίο μετατρέπει ένα μείγμα υδρογόνου και μονοξειδίου του άνθρακα σε υγρό καύσιμο τύπου ντίζελ μέσω μιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως Fischer-Tropsh. Η γνώση της εν λόγω τεχνολογίας υπάρχει ήδη από το 1920 ωστόσο η διαδικασία παραγωγής ήταν μέχρι σήμερα πολύ ακριβή για να καταστεί εμπορικά βιώσιμη.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Εάν το αέριο που χρησιμοποιείται προέρχεται από ανανεώσιμη πηγή, τότε θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλές εκπομπές άνθρακα.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άμεσο υποκατάστατο του ντίζελ, και χωρίς τροποποιήσεις στο όχημα.
  • Ομοίως με την υποδομή. Ο ίδιος εξοπλισμός για επαναπλήρωση, αποθήκευση και μεταφορά που χρησιμοποιείται για το ντίζελ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συνθετικό ντίζελ.

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Το συνθετικό ντίζελ είναι ακριβό στην παραγωγή και απαιτεί ενέργεια. Για να είναι εμπορικά βιώσιμη πρέπει οι τιμές του φυσικού αερίου να είναι χαμηλές και οι τιμές του πετρελαίου υψηλές.
  • Μέχρι σήμερα έχει παραχθεί μόνο σε μικρές ποσότητες.
  • Οι εκπομπές ρύπων εξαρτώνται από το αέριο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του συνθετικού ντίζελ, και σήμερα οι δύο κύριες πηγές είναι ορυκτά: αέριο και άνθρακα.
  • Το συνθετικό ντίζελ εξακολουθεί να εκπέμπει NOx και σωματίδια.