Τι είναι το ΥΔΡΟΓΟΝΟ;

]Τι είναι: Είναι ένα καύσιμο μηδενικών εκπομπών που καίγεται με οξυγόνο. Όταν χρησιμοποιείται σε κυψέλες καυσίμου, σε συνδυασμό με το οξυγόνο, παράγουν μια χημική ουσία από την οποία προκύπτει ηλεκτρισμός. Τα μόνα άλλα υποπροϊόντα της χημικής αυτής αντίδρασης είναι ο ζεστός αέρας και οι υδρατμοί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Το υδρογόνο είναι ένας από τους πιο άφθονους πόρους στη γη.
  • Είναι μια καθαρή διαδικασία καύσης που δεν παράγει εκπομπές CO₂ ή NOx.
  • Τα υδρογονοκίνητα οχήματα λειτουργούν με χαμηλό θόρυβο.
  • Σε σύγκριση με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, τα στοιχεία καυσίμου υδρογόνου μπορούν να αποδώσουν περισσότερο ενώ επιτρέπουν τηνεπέκταση της αυτονομίας σε συνδυασμό με μπαταρίες.
  • Χαμηλές εκπομπές ρύπων εάν το υδρογόνο παράγεται από ανανεώσιμη πηγή.
  • Το υδρογόνο μπορεί να προσφέρει τα ίδια οφέλη της ηλεκτροκινητικότητας – δηλαδή χαμηλές εκπομπές και θόρυβο – χωρίς να επιβαρύνει το ηλεκτρικό δίκτυο μιας χώρας.

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Περίπου το 95% του υδρογόνου παγκοσμίως παράγεται από ορυκτές πηγές, δηλαδή φυσικό αέριο και άνθρακα.
  • Η παραγωγή κυψελών καυσίμου είναι ακριβή. Ως εκ τούτου το υδρογόνο είναι επί του παρόντος 3-4 φορές πιο ακριβό από το ντίζελ.
  • Η υποδομή λείπει και είναι δαπανηρή στην κατασκευή. Με τόσο λίγα οχήματα με υδρογόνο στους δρόμους, δεν είναι εμπορικά βιώσιμο να δημιουργήσεις υποδομή.