Τι είναι το ΥΔΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙ (HVO);

Τι είναι: Το HVO είναι ουσιαστικά ένα βιοντίζελ δεύτερης γενιάς που βασίζεται στα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, συμπεριλαμβανομένου του χρησιμοποιημένου μαγειρικού ελαίου που μπορεί να προέρχεται από εστιατόρια και πιάτα ή ακόμα και από τις κουζίνες των σπιτιών.

Η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει την προσθήκη υδρογόνου στο φυτικό λάδι, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα καύσιμο που μοιάζει πολύ με το συμβατικό ντίζελ. Η παραγωγή του HVO αναμένεται να φθάσει μεταξύ 6-7 εκατ. τόνων το 2020, το περισσότερο από το οποίο θα χρησιμοποιεί στις Σκανδιναβικές χώρες

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Σε απόδοση, το HVO είναι σχεδόν το ίδιο με το ντίζελ.
  • Μπορεί να παραχθεί από ένα ευρύ φάσμα πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων πολλών χαμηλής ποιότητας απόβλητα προϊόντα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο βιοντίζελ.
  • Έχει τα ίδια οφέλη για το περιβάλλον με το βιοντίζελ και ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του – για παράδειγμα βιο-έλαια – οι εκπομπές άνθρακα μπορεί να είναι ακόμη χαμηλότερες.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα ως άμεση αντικατάσταση του ντίζελ χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις.
  • Είναι απαλλαγμένο από τους τεχνικούς περιορισμούς του βιοντίζελ – όπως στερεοποίηση σε κρύο καιρό ή την παραγωγή επιβλαβών οργανισμών στη δεξαμενή καυσίμου.

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Ακόμη και με ένα ευρύτερο φάσμα πρώτων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή, οι πόροι εξακολουθούν να είναι περιορισμένοι.
  • Εάν παράγεται από φοινικέλαιο ή απόβλητα από παραγωγή φοινικέλαιου, το HVO θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποψίλωση και τις υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
  • Ενώ οι εκπομπές άνθρακα είναι χαμηλές, οι εκπομπές NOx και σωματιδίων δεν είναι μειωμένες.
  • Σε αυτό το στάδιο, το HVO είναι πιο ακριβό από το ντίζελ στις περισσότερες αγορές.