Τι ειναι το ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG)

Τι είναι: Το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι φυσικό αέριο που έχει ψυχθεί σε υγρό προκειμένου να μεταφερθεί και να αποθηκευθεί. Ενώ το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο, το LNG εξασφαλίζει έως και 20% λιγότερες εκπομπές CO2 σε σχέση με το ντίζελ ενώ η ζήτησή του αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,6% ετησίως έως το 2035. Οι σταθμοί ανεφοδιασμού LNG στην Ευρώπη αυξάνονται ραγδαία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Χαμηλότερες εκπομπές CO₂. Η ακριβής μείωση μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την τοποθεσία, αλλά είναι περίπου από 10% και 20% χαμηλότεροι οι ρύποι.
  • Το φυσικό αέριο είναι ευρέως διαθέσιμο και φθηνότερο από το ντίζελ.
  • Προς το παρόν τα φορτηγά με LNG μπορούν να ταξιδέψουν έως και 1.000 χλμ. Το γεγονός αυτό καθιστά βιώσιμο το καύσιμο για εφαρμογές μεγάλων αποστάσεων.
  • Το δίκτυο επαναπλήρωσης LNG στην Ευρώπη αναπτύσσεται ραγδαία.

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο.
  • Ενώ αναπτύσσεται ραγδαία, το δίκτυο υποδομής και επαναπλήρωσης παραμένει πολύ περιορισμένο και απαιτήσει συνεχή επένδυση.
  • Η υποδομή που απαιτείται για την παραγωγή LNG είναι ακριβή και μπορείνα είστε ασύμφορη σε ενέργεια.
  • Για ένα όχημα που χρησιμοποιεί LNG, χρειάζονται επιπλέον δεξαμενές, από τις οποίες θα προκύψουν ένα επιπλέον κόστος καθώς και μείωση του ωφέλιμου φορτίου του φορτηγού.