Βελτιωτικά κετανίων (πετρέλαιο)

Τα βελτιωτικά κετανίων παρεμβαίνουν αποφασιστικά στο πετρέλαιο κίνησης παρέχοντας σταθεροποίηση στον βέλτιστο χρόνο ανάφλεξης και αποτρέποντας την άκαιρη ανάφλεξη και το χτύπημα στα πυράκια.

Λειτουργικά, μια μηχανή πετρελαίου με χαμηλών κετανίων καύσιμα οδηγεί:
• σε αδύναμη εκκίνηση ειδικά σε κρύο καιρό
• σε σημαντικές εκπομπές καπνού
• σε υψηλότερα επίπεδα θορύβου
• σε αυξημένη κατανάλωση καυσίμου
• σε υψηλότερες εκπομπές καυσαερίων

Το υψηλής ποιότητας βελτιωτικό κετανίων είναι επομένως ένα πολύ επιθυμητό χαρακτηριστικό στα καύσιμα πετρελαίου. Παράλληλα δε με τις αντιοξειδωτικές και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες που εμπεριέχουν παρέχουν και πρόσθετη προστασία.