Βελτιωτικά οκτανίων (βενζίνη)

Τα βελτιωτικά οκτανίων παρεμβαίνουν αποφασιστικά στη βενζίνη, ακυρώνοντας τις τάσεις άκαιρης αυτανάφλεξης και σταθεροποιώντας στο βέλτιστο σημείο την ανάφλεξη -έκρηξη. Βελτιώνουν δραστικά τις αποδόσεις (αποτρέποντας το κλότσημα μηχανής και το χτύπημα στα πυράκια) και συντελούν στην οικονομία καυσίμου. Παράλληλα με τις αντιοξειδωτικές και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες που εμπεριέχουν, παρέχουν και πρόσθετη προστασία.