αλυσίδες

Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες & μέσα

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση που επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των οχημάτων να εφοδιάζουν τα οχήματά τους με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα. Η υποχρέωση αφορά τη χρονική περίοδο από Οκτώβριο έως και Απρίλιο κάθε έτους σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο της χώρας και αναφέρεται σε αποφάσεις της τροχαίας που λαμβάνονται όταν οι επικρατούσες συνθήκες το επιβάλουν.

Σκοπός της υπουργικής απόφασης  είναι η διασφάλιση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας σε χιονισμένο ή παγωμένο οδικό δίκτυο. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των οχημάτων τους με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον το όχημα δεν φέρει ειδικά ελαστικά.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Ως «αντιολισθητικά» νοούνται οι αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.
 2. Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) θεωρούμε τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Από Οκτώβριο έως και Απρίλιο

Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος κάθε έτους σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο της χώρας και αναφέρεται σε αποφάσεις περιορισμού της κυκλοφορίας των κατά τόπους αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Διευθύνσεων Τροχαίας και όταν οι επικρατούσες συνθήκες το επιβάλουν.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, οι οδηγοί των οχημάτων επιβάλλεται:

 1. να φροντίζουν για τον εφοδιασμό των οχημάτων που οδηγούν με κατάλληλα αντιολισθητικά εφόσον το όχημα κυκλοφορεί σε περιοχές οι οποίες αναφέρονται στις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου.
 2. να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουργίας των αντιολισθητικών που βρίσκονται στα οχήματά τους, για να είναι εξασφαλισμένη η ορθή χρήση τους.
 3. να προσαρμόζουν την οδήγησή τους, όταν χρησιμοποιούνται αντιολισθητικά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις προδιαγραφές των οχημάτων και των αντιολισθητικών, με γνώμονα την προάσπιση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.

Οι ελεγκτικές αρχές οφείλουν να διεξάγουν οπτικό έλεγχο αναφορικά με την ύπαρξη κατάλληλων αντιολισθητικών, εφόσον το όχημα κυκλοφορεί σε περιοχές στις οποίες επιβάλλονται σχετικοί περιορισμοί κυκλοφορίας.

Οδηγίες τοποθέτησης και τεχνικές Προδιαγραφές

 1. Τα αντιολισθητικά είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο όχημα και τις διαστάσεις των ελαστικών στις οποίες τοποθετούνται.
 2. Τα αντιολισθητικά τοποθετούνται:
  α. Και στα δυο ελαστικά του κινητήριου άξονα του οχήματος. Εφόσον το όχημα διαθέτει κίνηση σε παραπάνω από έναν άξονα, τοποθετούνται ανάλογα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος. Εφόσον δεν υφίστανται οδηγίες και είναι διαθέσιμο μόνο ένα ζευγάρι αντιολισθητικών, τα αντιολισθητικά τοποθετούνται στον εμπρόσθιο άξονα. Αν υπάρχει και δεύτερο ζευγάρι, αυτά τοποθετούνται ταυτόχρονα και στον οπίσθιο άξονα. Εφόσον το όχημα διαθέτει διπλά ελαστικά στον κινητήριο άξονα (4 ελαστικά στον άξονα) τα αντιολισθητικά τοποθετούνται ανάλογα με τις οδηγίες. Αν δεν υφίστανται τέτοιες, στα εξωτερικά ελαστικά της κάθε πλευράς.
  β. Σε κατάλληλο και ασφαλές σημείο του οδικού δικτύου που δεν δημιουργεί εμπόδια στην οδική κυκλοφορία. Φυσικά, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (π.χ. προειδοποιητικό τρίγωνο σε ικανή απόσταση).
  γ. Όταν ο οδηγός αντιληφθεί ότι το οδόστρωμα είναι ολισθηρό και όχι αφού ακινητοποιηθεί ή εκτραπεί το όχημα λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος.
 3. Τα αντιολισθητικά, ευρίσκονται στο όχημα σε μέρος κατάλληλο και προσιτό για την άμεση και ευχερή χρησιμοποίησή τους σε περίπτωση ανάγκης. Εφόσον για την τοποθέτησή τους απαιτούνται ειδικά εργαλεία, αυτά πρέπει να ευρίσκονται στο όχημα. Η συσκευασία  που περιέχει τα αντιολισθητικά πρέπει να αναφέρουν τις διαστάσεις των ελαστικών για τα οποία είναι κατάλληλα. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορεί να διαπιστωθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς η συμβατότητά τους με το όχημα .
 4. Τα αντιολισθητικά, με ευθύνη των ιδιοκτητών και των οδηγών των αυτοκινήτων, οφείλουν να  είναι πάντοτε σε άριστη κατάσταση και ορθά συντηρημένα σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

Αλυσίδες και άλλα χρήσιμα προϊόντα για το αυτοκίνητο σας μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα καταστήματα Κολοκυθάς

Πηγή